skauga
Tørke og lite vann første halvdel av laksesessongen
Elveside/Fisketider

Fisketiden utvides til 31. august

Etter åpningen 15. juni har det vært tørke og liten vannføring i Skauga. Dette har ført til at laksen ikke kommer seg opp i elva.  Etter midtsommerevalueringen har styret besluttet å utvide fisketiden i Skauga til 31.08.2020.

MaritBogen
torsdag 16.juli 2020 / 08:19

Etter åpningen 15. juni har det vært tørke og liten vannføring i Skauga. Det er kun nedstrøms kraftverk det har hatt vært litt vann fra fredag kveld til søndag kveld. Dette slippvannet alene har ikke vært nok til at all laksen har gått opp i elva, noe som har gjenspeilet seg i fangstrapportene.

Med bakgrunn i dette har styret i elveierforeningen besluttet å utvide fiskesesongen til 31.08.2020. Fra 16.08 blir det kun tillatt å fiske med sluk/ spinner og flue. Døgn og sesongkvote blir uendret. All hunnlaks og all gytefarget laks skal settes levende ut.

Skulle det vise seg at det blir forhold i elva som krever endringer utover nåværende fiskeregler, vil styret gjennomføre nye tiltak.