Det innføres "lett fiske" inntil vannstanden bedrer seg
Elveside/Fiskeregler

"Lett fiske" innføres i Skauga

MaritBogen
Søndag 22.juli 2018 / 10:36

På grunn av lite vannføring i elva innføres" lett fiske" fra midnatt 22. juli inntil forholdene bedrer seg.Tillatte fiskeredskaper under lett fiske er mark uten søkke og flue. Forøvrig gjelder fiskereglene som vedtatt tidligere.