Altaelva
Villaksens år markeres gjennom hele 2019. Foto: ALI
Elveside/Arbeidsplan

Bli med å bidra!

I 2019 går de overnasjonale organene som jobber for å bevare villaks i Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) sammen om å arrangere det internasjonale villaksåret. Miljødirektoratet har innledet et samarbeid med Norges jeger- og fiskerforening (NJFF) og Norske lakseelver om å planlegge aktiviteter og lage et nasjonalt rammeverk for året.

KarianneJohansen
fredag 19.oktober 2018 / 15:19

Lokal markering

Altalaksen er kjent over hele verden og Altaelva omtales ofte som «verdens beste lakseelv». Sterke tradisjoner gjennom mange generasjoner ligger til grunn for en viktig kulturbærer. Laksefiske for lokale fiskere og fisketurisme skaper bolyst og har stor samfunnsmessig verdi! 

Alta laksefiskeri Interessentskap (ALI) er godt i gang med planlegginga av den lokale markeringa. Flere skoleklasser og barnehager har allerede gitt tilbakemeldinger om at de skal ha økt fokus på den ville laksen gjennom sitt pedagogiske arbeid.

Målet med Villaksåret 2019 er at vi skal være med på å gi lokalbefolkningen kunnskaper, erfaringer og positive opplevelser med fokus på den unike villaksen. Vi ønsker en mangfoldig markering og oppfordrer lokale aktører til å bidra. Derfor ønsker vi å invitere både kommune, foreninger, utdanningsforløp, museum, næringsliv og andre til å delta i denne markeringen.

Små og store opplegg og arrangementer er med på sette VILLAKS på agendaen!

«ALTALAKSEN2019» vil finnes på både Facebook og Instagram. I tillegg vil vi bruke vår hjemmeside for å formidle informasjon om ulike arrangmenter gjennom året.

Ta gjerne kontakt med Karianne Johansen på telefon 41 33 00 31 eller på e-post: karianne@altalaks.no for spørsmål og mer informasjon.

 

Les mer: 

2019 er villaksens år:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Juni-2018/2019-er-villaksens-ar/

Laksen i fokus i 2019:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/laksen-i-fokus-i-2019