Elveside/Arbeidsplan

Støtte til lokale aktører

Alta Laksefiskeri Interessentskap har årlig gitt bidrag til tiltak i lokalsamfunnet. Som en del av det internasjonale villaksåret utlyser vi i den sammenheng et "VILLAKSFOND" på totalt 100.000,- kroner til de som ønsker å være med å bidra. 

KarianneJohansen
tirsdag 13.november 2018 / 06:29

VILLAKSFONDET 2019

 

Alta Laksefiskeri Interessentskap har årlig gitt bidrag til aktiviteter og tiltak i lokalsamfunnet og som en del av det internasjonale villaksåret utlyser vi i den sammenheng midler på totalt

 

kr.  100.000,- kroner

 

Tilskuddet utdeles til ulike formål, som samtidig er med på å fremme den unike ville laksen. Dette kan være prosjekter, arrangementer, aktiviteter, kurs m.m.

 

Søknaden bør inneholde følgende:

Beskrivelse – Hvem er tiltaket for?

Formål og bakgrunn

Gjennomføring

Budsjett – Hva skal pengene brukes til?

 

Søknad om støtte sendes på e-post til:

karianne@altalaks.no

Ved spørsmål, ta kontakt med Karianne Johansen på telefon 41 33 00 31.

 

Søknadsfrist: 15. januar 2019

 

Tilskudd utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er bekreftet. Delutbetaling basert på milepæler i prosjektet kan avtales.