Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Tilbakeblikk til flommen i '97

Lakselva image2.jpg

Dette bildet er tatt ved veis ende på Klemetstad, og utløpet av Bergkulpen er helt til høyre i bildet (Foto: Jan Emil Heimdal).

Ved en tilfeldighet kom jeg over noen bilder fra storflommen som «herjet» Lakselvdalen i 1997, og etter litt research fikk jeg også tak i noen flere bilder. Siden det er mye snakk om denne flommen fremdeles, tenkte jeg det kunne være interessant for flere å ta del i hvordan den utartet seg.

Flommen i 1997 omtales som en 100-årsflom, så det er naturlig at lignende hendelser hører til sjeldenhetene. De endringene som skjedde med denne flommen var store, og mange kjente fiskeplasser forsvant eller endret seg på grunn av endringer i elveløpet. Samtidig kan man vel trygt si at nye fiskeplasser oppstod.

Dette bildet er tatt ved veis ende på Klemetstad, og utløpet av Bergkulpen er helt til høyre i bildet (Foto: Jan Emil Heimdal).

Her har vi omtrent samme motiv. Her er selve Bergkulpen avbildet (Foto: Jan Emil Heimdal).

Hengebrua i sone 3 fikk hard medfart, og den ble vel såvidt jeg kan huske å ha hørt snurret rundt (Foto: Jan Emil Heimdal).

Her har vi kommet oss ned til Tiensuu, hvor man ser at elva går omtrent opp til der veien slutter på vestlig side (Foto: Idar Langmyr).

Forbygningen på Sandmelen ble ferdigstilt dette året, og selv om elva går bred og har mye areal og fordele seg på, flommer den langt over sine bredder (Foto: Jan Emil Heimdal).