Elveside/Fakta

Noen nøkkeltall fra 2017

Anonym
Torsdag 02.november 2017 / 12:00

Med en godt tilbakelagt sesong, er det på tide å presentere noen nøkkeltall fra årets sesong.

Vi bruker de samme utregningsmodellene hvert år, og på den måten kan vi se om det er noen langsiktige sammenhenger. Mange av disse tallene legger føringer for hvordan vi spår fremtidige sesonger, men heldigvis er naturen såpass uforutsigbar at spådommene ikke alltid slår til.

Den første tabellen viser innslaget av smålaks, mellomlaks og storlaks de siste årene. For å poengtere vanskeligheten i å spå, vil dere for eksempel kunne se at fjorårets innslag av mellomlaks var veldig lavt, noe som man kunne tenke seg at slo ut i lite storlaks i år. Som dere ser tydelig tabellen, så slo ikke dette til, siden vi hadde en rekordhøy andel storlaks i årets fangster.

 Fjorårets magre mellomlaksår slo ikke ut i et dårlig storlaksår i år, så gjenstår det å se om det dårlige smålaksåret i år, gir seg utslag i et dårlig mellomlaksår neste år.
Fjorårets magre mellomlaksår slo ikke ut i et dårlig storlaksår i år, så gjenstår det å se om det dårlige smålaksåret i år, gir seg utslag i et dårlig mellomlaksår neste år.

Selv om den totalt sett høye snittvekta for sesongen 2017 delvis kan tilskrives lite smålaks, ser vi også at vi har hatt en sesong med mye stor laks. Snittvekt på 11 kilo på storlaksen lar seg høre.
Selv om den totalt sett høye snittvekta for sesongen 2017 delvis kan tilskrives lite smålaks, ser vi også at vi har hatt en sesong med mye stor laks. Snittvekt på 11 kilo på storlaksen lar seg høre.

Sett i et tiårsperspektiv, var det totalt for 2017 en liten nedgang i fangstene. Vektmessig var er det kun snakk om cirka 150 kilo (snaut 2 %). Antallsmessig var derimot nedgangen på cirka 250 individer (17 %). Med tanke på den stabiliteten man ser i neste tabell, er det derimot ingenting av dette som viker særlig fra den man kan forvente at er naturlige variasjoner. Gjentar disse trendene seg over flere år, er det derimot grunn til bekymring.

Merk dere at tallene før 2007 bør tas med en klype salt, siden rapporteringsrutinene var langt dårligere enn hva de er nå.
Merk dere at tallene før 2007 bør tas med en klype salt, siden rapporteringsrutinene var langt dårligere enn hva de er nå.

Forøvrig kan det meldes om at vannene er i ferd med å bli islagt rundt Lakselv nå, og i dag er det meldt årets første vinterstorm. Vi holder oss fast, og ser frem til en snørik og fin vinter!

På gjenhør!