Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Klart
-11 °C
SSV
4 m/s
35.5m3
07:20
19:59
01:05
13:54

Reetablering av laks i Vefsna

Veterinærinstituttet og NINA har på oppdrag fra Statkraft Energi AS et felles ansvar for evaluering av tiltak som utføres i Vefsna, i forbindelse med reetablering av fiskebestandene.

Årsrapporten fra 2016 viser positive resultater. Det begynner å ta se opp med fisk i vassdraget og gytekapasiteten og produksjonspotensialet for vassdraget nedenfor Laksforsen ble etter all sannsynlighet realisert og vell så det foregående høst. Dette aktualiserer behovet for å få sluppet laksen opp ovenfor Laksforsen og Fellingforsen slik at fisken får ta i bruk de store og produktive gyteområdene ovenfor Trofors så snart som mulig etter friskmelding av vassdraget.