Grense elv sjø i Vefsna, fastsatt av Vefsn kommune
Grense elv sjø i Vefsna, fastsatt av Vefsn kommune
Elveside/Fakta

Grense Elv Sjø

Anonym
onsdag 12.juli 2017 / 13:34

Vefsn Kommune har vedtatt grense elv-sjø for Vefsna. Denne grensen har betydning for fiskereglene etter anadrome laksefisk. Grensen viser skillet mellom grunneierområdet, hvor en må kjøpe fiskekort for å fiske og for det området hvor fiskeregler for sjø gjelder. 

For Vefsna er grensen mellom elv-sjø satt til østre side ved Alcoa (N 7304363 - Ø 417077) i rett linje over til vestsiden av Marsøra (N 733907 - Ø 416612). Grense elv-sjø er markert med rød linje i kartet. Det er et fiskeforbud hele året i en sone på 100 meter ut fra grensen mellom elv og sjø (jf. § 7 i fylkesfiskeforskriften). I kartet er 100 metersonen markert med blå linje, utenfor denne linjen gjelder fiskeregler for sjø.

I tillegg til grense elv-sjø må man også forholde seg til munningsonen. Denne sonen er lengre ut fra vassdraget enn grense elv-sjø. Innenfor munningssonen er det ikke lov å fiske med faststående redskap i perioden 15. april - 30. september. I tillegg er det spesielle bestemmelser for fiske med garn i samme periode.

Vefsn Kommune Informerer om grense elv-sjo 2017

Kart grense elv-sjø Vefsna fra 2017
Kart grense elv-sjø Vefsna fra 2017