Laksefiske i Altaelva
Det er stor sjanse for at det er en storlaks du får på kroken når det biter i Altaelva.
Forskning/Nasjonalt

Sett av to dager i februar til laksen

Årets store fagkonferanse finner sted under den glødende nordlyshimmelen i februar. Med den ikoniske Altaelva rennende rett utenfor vinduene, skal våre fremste forskere, sentrale samfunnsaktører og engasjerte politikere samles for å gi hverandre et solid grunnlag for beslutninger. H.M. Kong Harald er til stede ved konferansen.

Paal
tirsdag 05.januar 2016 / 00:00

Av programmet nevnes;

Villaksen som art

Et oppdatert kunnskapsbilde om laksen i nordområdene presentert av forskerne Dag Hessen (UiO), Audun Rikardsen (UiT) og Eva Thorstad (NINA).

Utfordringer

Forskerne Kjetil Hindar (NINA), Trygve Poppe (NMBU) m.fl. tar for seg kunnskapsstatus og aktuelt trusselbilde.

Villaksen som verdiskaper

Hvilke utfordringer står vi ovenfor i en omskiftelig verden hvor lakseturismen er inne i store endringer? Innledninger bl.a. ved Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge, Innovasjon Norge.