Forvaltning/Gytebestand

Resultatet fra midtsesongsevalueringen

Anonym
fredag 29.juli 2016 / 00:00

Tidligere denne uken, gjennomførte vi som tidligere omtalt midtsesongsevaluering. Fangstene så langt i sesongen har vært gode, og tilbakemeldinger fra fiskerne langs elva er i stor grad positive. Det virker å være en trend i år at relativt lite fisk viser seg, men en kjapp drivtelling over enkelte referansekulper viste at det stod greit med fisk under overflaten.

Som en følge av innrapportert fangst, observasjoner langs elva – både over og under overflaten, og de generelle observasjonene av vassdraget besluttet derfor styret i Lakselv grunnforening ikke å innføre noen ekstraordinære restriksjoner i siste del av sesongen.

Normann Kotzurek med sin 120 centimeter svære holaks fra sone 1. Vi oppfordrer til å spare den store holaksen, og ønsker dere skitt fiske fremover!
Normann Kotzurek med sin 120 centimeter svære holaks fra sone 1. Vi oppfordrer til å spare den store holaksen, og ønsker dere skitt fiske fremover!