Elveside

Rapporter

GunnarNaas
onsdag 10.februar 2016 / 18:29

Her ligger forskjellige rapporter og høringsuttalelser:

Bekymringsmelding fra Skagerak kraft.pdf

Grunneierlagets svar på bekymringsmelding.pdf

Næringsutvikling i Kragerøvassdraget NORSKOG-rapport 2012-3.pdf

Følgeskriv høringsuttale dispensasjon 19.04.2013.pdf

KV-omtale Kragerovassdraget 05.02.2013.pdf

Naturvernforbundet - Hovedutfordringene i ytre Oslofjord.pdf

Sluttrapport fra prosjekt BEST 23.03.2012.pdf

Åpent møte om kystvannet i Telemark 21.05.2012.pdf

Foreningen Ren Marina.pdf

kragero_-_foreningen_ren_marina.pdf

NINA 145 Reetablering av laks i Kragerovassdraget 2006.pdf

NINA 943 Reetablering av laks - tiltak for å sikre toveis vandringsmuligheter 2013.pdf

NINA 983 Skisse for reetableringsstrategi for laks i Kragerøvassdraget 2013.pdf