Vårt vakreste vassdrag

Kragerøvassdraget går fra Kragerø opp til Toke i Drangedal, herunder også alle tilløpselvene til Toke. Kragerøvassdragets område er hele nedbørsfeltet som renner inn i Kragerøvassdraget. Vassdraget omtales også som Tokevassdraget eller Drangedalsvassdraget.

Generell beskrivelse av fisket

Fra gammelt av har Kragerøvassdraget vært en betydelig lakseelv. Vassdraget har 69 km tilgjengelig elvestrekning. Rundt år 1900 ble all lakseoppgang stoppet gjennom flomsikre demninger. Grunneierlaget arbeider for å få gjeninnført en reproduserende laksestamme i Kragerøvassdraget.

Det er ørret, sik, røye, abbor, sørv og ål i vassdrage. Ålen er fredet. Kragerøvassdraget består av elvene: Kammerfosselva (Tokka), Råna, Tyvannselva, Hegglandselva, Innsjøen Toke. Elvene inn i Toke: Heldøla, Sanneslangenvassdraget, Engåa, Henseidelva, Sønderåelva, Vojeelva, Hoseidelva, Daleelva, Suvdøla, Skarstølelva, Snartevasselva, Solbergelva, Nakksjøelva, Åkreelva, Storelva, Singusdalelva og Kurdøla.

 

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august
Ørret: fra 1. juni til 31. august

Fiskekortet gjelder for stangfiske, oter og håndsnøre. Lokale regler kommer i tillegg.

Ungdomsfiske

Gratis fiske for ungdom under 16 år.