Her ligger forskjellige rapporter og høringsuttalelser:

Tveiteelva i Kragerøvassdraget
Årsmelding

Årsmøtet i Kragerøvassdragets Grunneierlag ble avholdt 15. april 2015 på Hagesenteret Sannidal.

Sportsfiske

Tørneselva kan gi mange spennende fiskeopplevelser.

Kragerøvassdraget - Glitsjøelva
Meninger

Kragerøvassdragets Grunneierlag er usikre på om Skagerak mener alvor med sitt ønske om å stå fram som en miljøbevisst organisasjon. Uttalelser ...

Fangst- statistikk i Kragerøvassdraget i 2018