Dalfoss Kraftstasjon
Dalfoss Kraftstasjon. Foto: Wikcommoms.
Elveside/Regulering

Kraftverk i Kragerøvassdraget

Kragerøvassdraget er et sterkt regulert vassdrag. Konsesjonær for vassdraget er Skagerak Kraft AS. Skagerak Kraft AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Paal
tirsdag 01.desember 2015 / 11:00

Skagerak Kraft AS har konsesjon på el-produksjonen og har gjennom konsesjonsbestemmelser og manøvreringsreglement en del forpliktelser knyttet til sin aktivitet i vassdraget. Skagerak Energi AS eies av Statkraft Holding AS med 66,62% og av kommunene Skien, Porsgrunn og Bamle med henholdsvis 15,2%, 14,8% og 3,38%.

Dalsfoss Kraftverk:
Effekt:5,7 MW
Årsproduksjon: 32 GWh
Fallhøyde: 18 m

Tveitereidfoss Kraftverk:
Effekt: 2,6 MW
Årsproduksjon: 14 GWh
Fallhøyde 9m

Langfoss Kraftverk:
Effekt: 2,4 MW
Årsproduksjon: 12 GWh
Fallhøyde 7m

Vadfoss Kraftverk:
Effekt: 4,9 MW
Årsproduksjon: 25 GWh
Fallhøyde 13m

Kammerfoss Kraftverk:
Effekt: 1,9 MW
Årsproduksjon: 10 GWh
Fallhøyde 13m

Kraftverk i Kragerødvassdraget.
Kraftverk i Kragerødvassdraget.