Tveiteelva i Kragerøvassdraget
Tveiteelva i Kragerøvassdraget
Forvaltning/Politikk

Næringsutvikling langs elva

I tillegg til å se på mulighetene for tilbakeføring av laks er det et ønske om å se på andre muligheter knyttet til naturbasert næringsutvikling i området rundt Kragerøvassdraget.

Paal
søndag 06.desember 2015 / 12:51

Det er ønske om å få til en velfungerende grunneierorganisering og etablering av en felles fiskekort ordning i vassdraget. I tillegg ligger det store muligheter innen natur og kulturbasert reiseliv i tilknytning til Kragerøvassdraget.

Prosjektet vil ha stor verdi både for lokal næringsutvikling og for miljøet. Det kan bidra til nyetablering og sikring av eksisterende lokale arbeidsplasser og næringsgrunnlaget på flere gårder. I dagens marked ser flere og flere grunneiere seg nødt til å søke arbeid utenfor gården. Gjennom naturbasert næringsutvikling vil det åpnes nye muligheter både for kvinner og menn som kan drive næring i tilknytning til vassdraget. Dette kan være alt fra tilrettelagte opplevelser til overnatting og bespisning.

Markedspotensialet for prosjektet er stort. I rimelig nærhet har man store befolkningssentra som hele Grenlandsområdet. I tillegg vil aktiviteter i Kragerøvassdraget være aktuelle for turister på norgesferie. Et eksempel kan være en pakkeløsning der gjesten hentes i Kragerø, kjøres opp til Drangedal for å padle ned til Kragerø igjen med bevertning og overnatting underveis. Etter hvert vil også vassdraget bli et reisemål for mer spesialiserte fisketurister som skal fiske laks.