Fisker i Bolstadeelva.
Fast fisk i Bolstadelva i Hordaland. Laksestammen i elva er i ferd med å ta seg opp igjen etter stor innsats fra lokal forvaltning.
Norske Lakseelver/Arbeidsområder

Nye retningslinjer for fiske etter laks og sjøørret

Paal
Tirsdag 19.mai 2015 / 13:09

Miljødirektoratet skal i 2015 fastsette nye retningslinjer for fiske etter laks og sjøørret i elv og sjø fra 2016. Norske Lakseelver samarbeider med direktoratet, og påvirker også gjennom Lakserådet. Her vil vi kunne hjelpe lokale elveeierlag i å få fram ønsker og synspunkt for egen elv. I tillegg må elveeierlagene selv fremme ønsker og krav overfor fiskeforvalteren hos Fylkesmannen for å påvirke reglene.

Seneste info og høringsutkast finnes på Miljødirektoratets side.