Storelva 2020
Elveside/Sportsfiske

Velkommen til fiskesesong i Storelva 2020

I Storelva er alle velkomne til årets sesong. Fiskekort kjøper dere her på nettet. Sesongen starter første  juni for sjøørreten og 1 august for laksen. Sesongen går ut september.

Nytt av året er at elva nå er delt i fire soner.

Sone 1 har eget kort og egne priser men for sonene 2,3 og 4 er det ett felles kort, dette for at en vil dokumenter hvor fisk er fanget i elva. 

WernerGrov
Fredag 12.juni 2020 / 08:12

Når det gjelder inraportering av fangst raporterer på den sonen fisken er tatt i.

Det er etablert desinfisering stasjoner på Nes Verk (butikken) og på Fosstveit.

Nytt av året er at det nå er fiskeoppsyn på elva, disse har gule refleksvester merket fiskeoppsyn.

Sesongen 2020 er det disse som har oppsyn.

Werner Grov mobil 48281893

Jens Angelstad Nodeland mobil 90645917

Johnny Johnsen mobil 90055721

Vi ønsker alle får et fint fiske her i elva. 

Skitt fiske!