Laksefiske
Laksefiske handler ikke bare om å få flest mulig laks. Naturopplevelsen er en stor del av det hele.
Norske Lakseelver/Sportsfiske

Nesten 132 tusen laks på kroken

Etter å ha talt opp omlag halvparten av årets laksefangst, konkluderer vi med at laksesesongen 2015 blir ca 10 % bedre enn snittet for de siste ti årene.

Paal
Onsdag 21.oktober 2015 / 10:28

Etter en treg sesongstart kunne mange lakseelver by sportsfiskerne på hyggelige opplevelser utover sommeren og høsten. I et utvalg av 43 elver, som til sammen representerer halvparten av den totale norske elvefangsten, ble det denne sesongen fanget 11 % flere laks enn  gjennomsnittet for de foregående ti sesongene. 

­- Gitt at utvalget vårt er representativt for landet som helhet, vil totalfangsten i år bli tett oppunder 132 000 laks. I fjor var vi ganske så nære det endelige tallet, så vi regner med at det vil ligge i denne størrelsesorden, forteller Erik Sterud, fagansvarlig hos Norske Lakseelver.

Endelig fangststatistikk publiseres av Statistisk Sentralbyrå i slutten av januar.

2013-generasjonen

Det er den sterke generasjonen som gikk ut av elvene som smolt i 2013 som sikrer resultatet. I fjor kom deler av denne generasjonen tilbake som smålaks, og i år har mange elver rapportert om godt med mellomlaks i 5-6 kilosklassen. Det kan tyde på at det blir et bra storlaksår til neste år, da siste andel av denne årgangen kommer tilbake som voksen gytelaks.
Havforskningsinstituttets overvåkning viste at det var lite lakselus i fjordene under smoltutvandringen i 2013. Oppdrettsindustrien lyktes med avlusningen den våren, og flere lakseunger overlevde den første kritiske perioden i sjøvann.
- Laksen fra denne årgangen har også vært i godt hold, og har åpenbart funnet nok mat i havet, forklarer Sterud.
Laksefisket er ikke bare avhengig av hvor mange fisk som kommer opp i elvene.
 - Vær og vannføring er avgjørende for fisket i mange elver. Bak stedvis gode fangster skjuler det seg svært gode fiskeforhold og ikke bare en større mengde fisk enn i mindre gode sesonger. Vi er allikevel ikke redde for at beskatningen har vært for hard i år. Det er strenge kvoter i alle elver, og fisk som ikke omfattes av fangstkvotene må settes uskadd tilbake. Av årets totalfangst vil så mye som 25 000 laks ha blitt gjenutsatt, påpeker Sterud

Solid utvalg

I årets rapport presenteres et utvalg på 43 elver.

- Norske Lakseelver har lagt vekt på å få med de største og viktigste laksevassdragene i Norge, i tillegg til geografisk spredning.  Alle fangstallene er hentet fra elvenes fangstoversikt, eller gitt oss som personlige meddelelser, forklarer Erik Sterud.

Som alltid er det variasjoner rundt om. Årets fangst varierer fra å være 100 % bedre enn en gjennomsnittssesong (Lærdalselva) til å være 36 % svakere enn en gjennomsnittssesong (Otra). 

- Elvene i Finnmark har fisket bra i år, men bryter med landstrenden om at det er mellomlaksen som preger fangsten. Tall fra Tana er ikke inkludert i vår oversikt, og har selvsagt mye å si for fylket som helhet, men for de enkelte elvene i utvalget har det vært et godt år, forteller Sterud.

Last ned rapporten