Surnakortet er obligatorisk for alle som skal fiske i Surna.

Oppdrett
Fangst-statistikk i Surna i 2020
4,16
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1556
Totalt antall fisk fisket
241
Laks 7kg og over
666
Laks under 3kg
Regjeringsbygg Tord Lien / Surna

Statkraft har trukket søknaden om å bygge et aggregat 2 i Trollheim kraftverk. Det gleder laksevenner i Surna.

Forvaltning/Laksevassdrag

I forbindelse med Statkrafts søknad om å bygge et ekstra aggregat i Trollheim kraftverk i Surna, mener Norske Lakseelver at NVE må stile krav om helhetlig tenking og offensiv miljøtilnærming.

Elveside/Nasjonalt

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Etter at forvaltningslaget for Ranavassdraget har endret fiskereglene §4 for gjenutsetting av fisk finner gul sone det nødvendig å stenge fisket på Kyrrebergan.

Ranaelva

På bakgrunn av lav vannføring og høye vanntemperaturer valgte styret i Gaula Fiskeforvaltning å stanse alt fiske i vassdraget fra og med tirsdag 27/7.

GaulaElveside

2 pukkellaks  ble fanget i Fossbrottet fredag. Det ble i tillegg observert et flak som kom opp fra sjøen samme dag. Utfisking har startet ved at vi har engasjert faste fiskere til å komme til elva. Pukkelaksen er en uønsket art og skal avlives.

SkaugaElveside/Pukkellaks

Fra andre medier