Surnakortet er obligatorisk for alle som skal fiske i Surna.

Oppdrett
Statkraft har trukket søknaden om å bygge et aggregat 2 i Trollheim kraftverk. Det gleder laksevenner i Surna.
Forvaltning/Laksevassdrag

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Surna i 2019
3,67
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1381
Totalt antall fisk fisket
252
Laks 7kg og over
845
Laks under 3kg
Tord Lien og Torfinn Evensen

I forbindelse med Statkrafts søknad om å bygge et ekstra aggregat i Trollheim kraftverk i Surna, mener Norske Lakseelver at NVE må stile krav om helhetlig tenking og offensiv miljøtilnærming.

Elveside/Nasjonalt

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Både i Kongsfjordelva, Geatnja og Storelva er nå gytetellingen gjennomført og delvis avsluttet. Bestandene av både laks og sjørøye er kartlagt og tallfestet. Det er overmåte viktig forvaltningsarbeid som skal gi status etter sesongen og danne grunnlag for sluttrapport om tilstanden i vassdragene.

Kongsfjordelva

Fra andre medier

20. september 2020

Åpnet den nye fisketrappa

11. september 2020

Vi må snakke om fisken!

02. september 2020

Kritisk for sjøørreten