Statkraft har trukket søknaden om å bygge et aggregat 2 i Trollheim kraftverk. Det gleder laksevenner i Surna.
Forvaltning/Laksevassdrag

I forbindelse med Statkrafts søknad om å bygge et ekstra aggregat i Trollheim kraftverk i Surna, mener Norske Lakseelver at NVE må stile krav om helhetlig tenking og offensiv miljøtilnærming.

Elveside/Nasjonalt

Slik er fisket i elva vår

Fiskerkort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Surna i 2019
3,67
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1381
Totalt antall fisk fisket
252
Laks 7kg og over
845
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har akurat levert kunnskapsgrunnlaget for sjølaksefiskets beskatning til Miljødirektoratet. Dette er det faglige grunnlaget for direktoratet når det nå skal vedtas nye fiskereguleringer for perioden 2021-2026. 

Laks i not

Nyhetsbrev Norske lakseelver.

Norske Lakseelvers medlemmer kan, på samme måte som resten av reiselivsnæringen, bli rammet av den alvorlige situasjonen. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si hvordan dette vil slå ut for årets laksesesong.

RanaelvaForvaltning

Fra andre medier