Oppdrettslaks fanget i Surna 2023

Norsk Institutt for naturforskning (NINA), Surna Elveeierlag og Norske Lakseelver skal de neste tre årene sørge for et kunnskapsløft om rømt oppdrettslaks i Surna og andre elver i Møre og Romsdal.

Trusler/Genetikk

Vi oppfordrer alle som rapporterer fangster til å legge inn bilder av fangsten. Bildedokumentasjon er viktig for vår dokumentasjon
opp i mot offentlig forvaltning. Særlig med tanke på pukkellaks, oppdrettslaks og laks med ytre skade.

Fangst-statistikk i Surna i 2023
4,21
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
518
Totalt antall fisk fisket
80
Laks 7kg og over
222
Laks under 3kg

Informasjon om pukkellaks og midtsesongsevaluering.

Surna Elveierlag er informert fra Statkraft AS om følgende i forhold til vannslipp som vil påvirke Surna.
Fra og med i dag 08.06.23 vil det bli et sammenhengende slipp på 15-20 m3
gjennom Folla.
Det vil også bli kjørt 30% mer vann gjennom Vindøla i minimum en mnd.
Dette vil mest sannsynlig føre til en relativt høy vannstand i ganske lang tid fremover,
sett i forhold til at det også er mye snø som skal smelte.
Vannslippet i sideelva Bulu vil bli stengt ca. medio Juli. Dette for å lage nytt inntak for minstevannføring.
Vannslippet i sideelva Rinna vil bli stengt ca. månedsskiftet aug./sept. av samme grunn.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Alle som skal fiske i Altaelva, må ha betalt fiskeravgiften

Everyone who is going to fish in the Alta River, must have paid the fishing fee

Altaelva

Fra andre medier