Surna Elveierlag

Surna Elveierlag

Surna har gjennomført jordskifte ved gjennomføring av organiseringsprosessen jfr. forskrift om pliktig organisering. Surna Elveierlag ble stiftet i 2018.

 

Øvrste organ er Representantskapet (RS) på 15 medlemmer som er valgt av medlemmene i de 5 sonene Surna er delt opp i.

  • Sone 1: Fra sjøen til Trollheim kraftstasjon + Vindøla - 6 representanter
  • Sone 2: Videre oppover til Rinnosen, Rinna, Bølu og Folda - 4 representanter
  • Sone 3: Fra Rinnosen til Tiosen (Tiåa møter Lomunda) - 3 representanter
  • Sone 4: Lomunda med Toråa - 1 representant
  • Sone 5: Tiåa - 1 representant

Representantskapet har valg et styre på 5 personer pluss to vararepresentanter der 1. vara møter på styremøter.
Georg Solem (leder), Arne O. Sæter (nestleder), Ole Geir Schanke, Ola Krangnes (økonomi), Lars Jostein Tellesbø, 1. vara Jon Børset, 2. vara Råg Skei.

Styret har valgt en administrasjon på 3 personer som står for den daglige driften og iverksettelse av styrets og representantskapets bestemmelser.
Georg Solem (daglig leder), Arne O. Sæter (kulivering) og Ragnar Mauset (sekretær).

Ansatte
Styre
E-post
georg@surna.no

c/o Georg Solem
6653Øvre Surnadal
Norge