Lakseelva for alle

Surna

Surna er i dag den største og viktigste lakseelva i Møre og Romsdal og renner gjennom Rindal og Surnadal Kommune. Vanntilførselen kommer både fra Trollheimen og fra fjellområdene på nordsida av Surnadal og Rindal.

Les mer

Den lakseførende delen av elva er 78,5 km. lang inkludert sidevassdrag, hovedelva fra Surnadalsøra til Lomundsjøen i Rindal er 55,8 km. lang.
I og med at Surnavassdraget er regulert til kraftproduksjon foregår størstedelen av fisket opptil kraftstasjonen ved Harang 25 km fra Surnadalsfjorden. Men under vårsmeltinga før sankthans og i fuktige perioder ellers i løpet av sommeren, er fisket bra også i alle de fine hølene videre oppover vassdraget.

I løpet av  en normalsesong tas det over 1000 laks i Surna på tilsammen ca. 5000 kg.
I juni er det storlaksen som dominerer. Resten av sesongen er det en god blanding av både smålaks, mellomlaks og storlaks.

Den største laksen som er tatt i Surna på stang er 26,5 kg. Gjennomsnitt størrelse på laksen er ca. 5 kg. gjennom sesongen. Ofte er snittvekta i juni over 8 kg. Det tas hver sesong laks over 15 kg.
Fiskesesongen i Surna er fra 1. juni til og med 31. august.

Det kan fiskes både med sluk, flue og mark. I deler av elva er det rent fluefiske.
Det har siden 2007 vært kvotefiske og gjenutsetting. Fra 1. august er all holaks over 70 cm. fredet. Det er ikke tillatt med mark som agn fra samme dato. Sjøørreten er for tiden fredet hele sesongen.

Surna er delt opp i mange vald og det selges fiske for hvert vald. De fleste av valda er tilgjengelige via elveguiden.no, eller ved direkte kontakt. Fullstendige valdliste finnes på surna.no og facebook.com/Surnaelven.

Alle som vil fiske i Surna må først registrere seg ved å kjøpe Surnakortet. Dette er obligatorisk for alle fiskere og er tilgjengelig på www.elveguiden.no .  

Alle fiskere er pliktige til å rapportere all fangst. Både avlivet og gjenutsatt fisk. Fangstrapportering gjøres digitalt via elveguiden.no eller egen fangstapp for android og IOS som kan lastes ned ved å søke på elveguiden. Der kan man i tillegg fortløpende se alle opplysninger vedr. fangst i Surna.
Det er viktig at fiskereglene for Surna blir lest grundig før fiske.


Kjøpe fiske i Surna?  Besøk www.elveguiden.no for mer informasjon, eller finn alle nødvendige opplysninger på Surna.no eller facebook.com/Surnaelven

Om elveeierlaget

Surna har gjennomført jordskifte ved gjennomføring av organiseringsprosessen jfr. forskrift om pliktig organisering. Surna Elveierlag ble stiftet i 2018.

 

Les mer