Lakseelva for alle

Surna

Surna er for tiden den største og viktigste lakseelva på Nordmøre. Den lakseførende delen av elva er svært lang med en strekning på 78,5 km. 

Les mer

Surn har et nedbørsfelt på 1200, 53 km2 og en middelvannsføring på 57,5 m3/s. Vannet i elva kommer både fra Trollheimen og fra fjellområdene på nordsida av Surnadal og Rindal. Enkelte år med god vannføring kan det gå laks helt til Lomundsjøen i Rindal. 

Som i de andre elvene er fisket best i Surna når elva er forholdsvis stor. Normalt er det i begynnelsen av sesongen mest laks i de nedre deler av Surna, mens hovedtyngden i de øvre deler av elva kommer i juli og begynnelsen av august. Sjøørreten kommer noe senere enn laksen, og i nedre deler av elva er det normalt best ørretfiske fra ca. 20. juli til 10.august.

I Trollheimen er Follsjøen og Gråsjøen regulert til kraftproduksjon, og nedenfor kraftstasjonen på Harrang er vannføringen i Surna forholdsvis stabil gjennom sommeren. Ovenfor kraftstasjonen kan det i tørre perioder være relativt lite vann i elva, men ved overløp på dammene og i regnværsperioder kan det være riktig bra fiske også overfor Harrang.  

Den største laksen som er tatt på stang i Surna er 26,5 kg. Gjennomsnittsstørrelsen på laksen i Surna er ca. 5 kg. De fleste årene tas det imidlertid laks på 17 - 18 kg. I Rindal har Surna mange dype høler, og her kan en få storlaks opp til 16 kg i begynnelsen av sesongen. Normalt størrelse på laks tatt i Surna i Rindal er 4 - 10 kg. Sjøørreten veier normalt 0,5 - 2,0 kg, men fisker på 5 - 6 kg er ikke uvanlig.

Surna sin historie er tett knyttet til dalen gjennom de årtusner den har eksistert. Elva har formet dalen gjennom årtusnene og ga plass og mat til de som etterhvert slo seg ned her. Fra å være en kilde til overlevelse har nå Surna utviklet seg til å bli et sted hvor de fastboende har sin inntekt og hvor de tilreisende finner muligheter til rekreasjon i nærhet til naturen. De første bosetterne i landet lærte raskt at laksen var en smakfull fisk. Laksen var også lett å fange fordi den til faste tider hvert år samlet seg i elveos og kulper - ofte i stort antall. 

Om elveeierlaget

Surna har gjennomført jordskifte ved gjennomføring av organiseringsprosessen jfr. forskrift om pliktig organisering. Surna Elveierlag ble stiftet i 2018.

 

Les mer