Surna

Om elveeierlaget

Surna har gjennomført jordskifte ved gjennomføring av organiseringsprosessen jfr. forskrift om pliktig organisering. Surna Elveierlag ble stiftet i 2018.