Gulla & Mauset

Gulla og Mauset fiskesone er delt opp i 5 undersoner som hver kan leies med inntill 6 stenger.

Sone1 Gullaspollen.
Sone 2 Galthølen.
Sone 3 Litjflønet.
Sone 4 Straumen
Sone 5 Flønet

Ukesleie samt noe kortsalg

Kontakt: Olav Mauset tlf. 71 66 23 80 / 911 65 557. E-post: ormauset@online.no