Neste uke begynner fiskesesongen. Det er allerede observert fisk på elva. Vi håper at alle fiskere får en fin start.

Sportsfiske/Inspirasjon
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Nærøydalselva i 2022
5,57
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
182
Totalt antall fisk fisket
53
Laks 7kg og over
27
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Havforskningsinstituttet beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene.  Om trenden fortsetter, går det mot gult/rødt i neste runde også for PO6, og også PO8 og PO9 ligger dårlig an. Da er mesteparten av kysten (bortsett fra i nord) sperra for vekst i oppdrett, samtidig som det er ekstrem dødelighet på utvandrende laksesmolt.

Trusler/Lakselus

Fra andre medier

19. desember 2022

Styrker villaksstamme