Laks i Nærøydalselva

Neste uke begynner fiskesesongen. Det er allerede observert fisk på elva. Vi håper at alle fiskere får en fin start.

Sportsfiske/Inspirasjon

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Fangst-statistikk i Nærøydalselva i 2019
6,73
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
113
Totalt antall fisk fisket
64
Laks 7kg og over
9
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Elveierforeningen har fått i oppdrag å gjennomføre prøvefiske etter rømt oppdretts-laks nå i høst. Fiske vil foregå med stang med innsamling av biologisk materiale (skjellprøver).

SkaugaElveside/Undersøkelser

Fra andre medier

29. september 2020

Oppdaterte rømmingstall

29. september 2020

Sjøaureprosjektet i Strand

27. september 2020

Krise for laksen i Jølstra

20. september 2020

Åpnet den nye fisketrappa

11. september 2020

Vi må snakke om fisken!