Naturskjønne Nærøydalselva

Rett i Verdensarven

Nærøydalselva er ei krystallklar og stri ørret- og lakseelv som renner gjennom Nærøydalen og munner ut i Nærøyfjorden, som er en arm av Sognefjorden, ved Gudvangen. Nærøydalen står på UNESCOs Verdensarvliste på grunn av den storslåtte naturen. Elva er et nasjonalt laksevassdrag.
Les mer

Nærøydalselva er en av de mindre lakseelvene i landet.  Den er ca. 12 km lang, og har to sideelver, Sivleelva og Jordalselva.  Elva veksler mellom strie og rolige partier. Det er en veldig klar elv med lys elvebunn noe som gjør fisken sky. Best fiske ved god vannføring.

Elva har et nedbørsfelt på 262 km2. På 70-tallet ble 22 km2 fra sideelva Jordalselva overført til Vikjavassdraget ved utbyggingen av Vikja. Normal vannføring er omlag 15 m3/s. Det er forholdsvis kaldt vann i elva på vår og forsommer, ettersom mye av tilsigsarealet ligger høyt til fjels. 

Nærøydalselva er en mellomlakselv, med god snittvekt på rett over 5 kilo. Årlig fangst varierer mellom 100 og ca 170 laks.