Stalheimsøy

Utsikt ned Nærøydalselva fra et stykke ovenfor brua ved E39. Her oppe er elva forholdsvis trang og stri, og egner seg best for mark/sluk.
Utsikt ned Nærøydalselva fra et stykke ovenfor brua ved E39. Her oppe er elva forholdsvis trang og stri, og egner seg best for mark/sluk.