Hylland

Hylland sone i Nærøydalselva, med utsikt oppover dalen. Elva er grunn og djupålen går inn mot venstrekanten av bildet.
Hylland sone i Nærøydalselva, med utsikt oppover dalen. Elva er grunn og djupålen går inn mot venstrekanten av bildet.

Det gjelder å holde seg godt fast om man skal over hengebrua på Hylland. Jordalsnuten (937) i bakgrunnen.
Det gjelder å holde seg godt fast om man skal over hengebrua på Hylland. Jordalsnuten (937) i bakgrunnen.