Laks i Nærøydalselva
Flott laks fra Nærøydalselva trygt plassert i håven.
Sportsfiske/Inspirasjon

Sesongstart 1. juli

Neste uke begynner fiskesesongen. Det er allerede observert fisk på elva. Vi håper at alle fiskere får en fin start.

Paal
Tirsdag 25.juni 2019 / 12:13

Elveeierlaget ser fram til en ny fiskesesong i elva, og håper at vær og varme blir bedre i år, slik at fiskesesongen ikke lider under dette.

Vi minner om at man må vise hensyn til motfiskere og at det er djupålen som i utgangspunktet deler fiskeområdene. Det er imidlertid ikke noe i veien for at man kan endre på dette, om man blir enige med de som fisker på motsatt bredd. Da kan man evt. alternere på å fiske over djupålen. En slik endring må avtales der og da, og vil ikke være permanent.

I 2017 var det mye pukkellaks rundt om i Norge. Elva vår hadde ikke spesielt stort innslag, men ettersom denne arten har en toårig syklus, er det viktig å følge med utover i sesongen. Får dere pukkellaks, skal den avlives og det må gis beskjed til laget eller fiskekortselger.

Husk også at skjellprøver skal tas av all fisk. Konvolutter får dere sammen med fiskekort.

Skitt fiske og god sommer.

Nb! Husk å rapportere all fisk.