Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Nærøydalsvassdraget elveeigarlag

Nærøydalsvassdraget elveeigarlag, seinare kalla laget, er ei samanslutting av grunneigarar med fiskerett i Nærøydalselva, Jordalselva, Sivleelva og Stalheimselva. 

Paal
fredag 08.april 2022 / 08:50

Laget omfattar alle eigedomar med fiskerett i Nærøydalselva på heile elva sin strekning frå osen på Gudvangen til elvemøtet mellom Stalheimselva og Sivleselva, den lakseførande delen av Jordalselva frå elvemøtet med Nærøydalselva til Kolshelleren, den lakseførande delen av Sivleselva frå elvemøtet med Nærøydalselva til Sivlesfossen og den lakseførande delen av Stalheimselva frå elvemøtet med Nærøydalselva til Stalheimsfossen.

Vedtektene ble vedtatt på årsmøte 29.august 2020 og tilpassa registreringa i Brønnøysundregisteret. 

Fullstendige vedtekter: