Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Nærøydalsvassdraget elveeigarlag

Nærøydalsvassdraget elveeigarlag, seinare kalla laget, er ei samanslutting av grunneigarar med fiskerett i Nærøydalselva, Jordalselva, Sivleelva og Stalheimselva. 

Paal
Tirsdag 05.mars 2019 / 08:50

Laget omfattar alle eigedomar med fiskerett i Nærøydalselva på heile elva sin strekning frå osen på Gudvangen til elvemøtet mellom Stalheimselva og Sivleselva, den lakseførande delen av Jordalselva frå elvemøtet med Nærøydalselva til Kolshelleren, den lakseførande delen av Sivleselva frå elvemøtet med Nærøydalselva til Sivlesfossen og den lakseførande delen av Stalheimselva frå elvemøtet med Nærøydalselva til Stalheimsfossen.

Vedtektene er endret ved årsmøtet den 12.april 2014 i h. t. forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk.

Fullstendige vedtekter.

naeroydalselva_vedtekter.docx