Revefarmen

Nå har vi beveget oss ned i de delene av Lakselva som er berørt av tidevannet. Både sjøørret og laks er å finne her, og mye av laksen antas å sige opp i dette området for å tilpasse seg et liv i ferskvann. På denne plassen er det en fin liten strøm som formes i det elva går fra østbredden over til vestbredden. 

Nå har vi beveget oss ned i de delene av Lakselva som er berørt av tidevannet. Både sjøørret og laks er å finne her, og mye av laksen antas å sige opp i dette området for å tilpasse seg et liv i ferskvann. På denne plassen er det en fin liten strøm som formes i det elva går fra østbredden over til vestbredden. Plassen er fiskbar fra begge sider, men inntrykket er at fisken holder hovedsakelig mot vestbredden av elva. Denne plassen er i første rekke kjent for å være en god sjøørretplass. Sliter du med å finne plassen, kan vi opplyse om at det ligger en nedlagt revefarm på vestsiden av elva her, derav navnet vi har gitt den.