Patosuanto

Patosuanto er et lengre stilleflytende parti, som er populært blant både lokale og tilreisende. Patosuanto er lett tilgjengelig fra både øst- og vestbredden av Lakselva.

Patosuanto er et lengre stilleflytende parti, som er populært blant både lokale og tilreisende. Patosuanto er lett tilgjengelig fra både øst- og vestbredden av Lakselva.

I de øvre delene former elva en dyp renne mot den vestre bredden, som du kan fiske fra begge sider.

Videre nedover roer elva seg, og man får en jevn strøm over hele elveløpet. Her har man en ganske homogen elvestruktur, som igjen gjør at fisken har forskjellige standplasser jevnt fordelt over hele elva. Det mange derfor gjør feil, er å vade for langt ut. Rådet er og ikke vade i det hele tatt, da man ofte hører om fiskere som har vadet ut, for deretter å oppleve hoppende fisk bak seg.