Ojaluokka

Direkte nedstrøms Holmen bru er det private eiendommer, men påfølgende eiendom på vestsiden er åpen for fiskekortinnehaverne. Denne fiskeplassen kalles for Ojaluokka.

Direkte nedstrøms Holmen bru er det private eiendommer, men påfølgende eiendom på vestsiden er åpen for fiskekortinnehaverne. Denne fiskeplassen kalles for Ojaluokka.

Ojaluokka nås ved å krysse Holmen bru, for deretter å ta andre avkjøring til høyre. Du parkerer, og går nedover sandmelen til du kommer til elva.