Oivunen

Oivunen er den øverste fiskeplassen i sone 3, og mange kjenner nok fiskeplassen like godt under navnet Nedrevannsbrekket. Elva former her en dyp renne, som er spesielt synlig ved lav vannstand.

Oivunen er den øverste fiskeplassen i sone 3, og mange kjenner nok fiskeplassen like godt under navnet Nedrevannsbrekket. Elva former her en dyp renne, som er spesielt synlig ved lav vannstand.

Det er i denne renna laksen står. Oivunen  vil også kunne by på et godt tørrfluefiske etter både harr og brunørret. Oivunen fiskes fra vestsiden, da det er bortimot håpløst å vade på østsiden.