Mantero

Mantero er per definisjon ikke navnet på kulpen, men plassen kulpen ligger ved. For enkelthets skyld kompliserer vi det ikke unødig og kaller fiskeplassen også for Mantero. Mantero er ikke en stor fiskeplass, men en kort og turbulent kulp hvor det årlig fanges noen lakser. Mantero oppstår rett etter et mindre strykparti, som det er naturlig at fisken stopper opp ved.

Mantero er per definisjon ikke navnet på kulpen, men plassen kulpen ligger ved. For enkelthets skyld kompliserer vi det ikke unødig og kaller fiskeplassen også for Mantero. Mantero er ikke en stor fiskeplass, men en kort og turbulent kulp hvor det årlig fanges noen lakser. Mantero oppstår rett etter et mindre strykparti, som det er naturlig at fisken stopper opp ved.

Fiskeplassen fiskes godt fra begge sider av elva. Fra vestsiden bør man ikke vade, både på grunn av ustabil grunn, men også fordi fisken gjerne stiller seg opp helt inntil kanten her.