Lompolanniska

Lompolanniska er godt fiskbar fra begge bredder. Ved høy vannstand fisker Lompolanniska best i øvre deler, mens fisken siger ned mot brekkanten når vannstanden går ned.

Lompolanniska, eller Lompolanakken, ligger i utløpet av den store innsjøaktige kulpen som formes nedenfor Kobbefossen og Väliniva. Lompolanniska er godt fiskbar fra begge bredder. Ved høy vannstand fisker Lompolanniska best i øvre deler, mens fisken siger ned mot brekkanten når vannstanden går ned.

Foruten å være en fin lakseplass, er Lompolanniska også en god sjøørretplass, spesielt når kvelden blir lengre utover i august.