Leenanniva

Leenanniva er en velkjent plass i sone 1. Leenanniva har levert bra med fangster opp gjennom årene, men visstnok skjedde det noe med denne plassen under flommen i 1997, og den har ikke helt vært sitt gamle jeg siden den gang. Dog, det tas fremdeles en og annen fisk her.

Leenanniva er en velkjent plass i sone 1. Leenanniva har levert bra med fangster opp gjennom årene, men visstnok skjedde det noe med denne plassen under flommen i 1997, og den har ikke helt vært sitt gamle jeg siden den gang. Dog, det tas fremdeles en og annen fisk her.

Vær oppmerksom på at elva har erodert tidvis ganske krafig her, spesielt i de helt nedre deler av Leenanniva, så vading er kun mulig på lav vannstand, og frarådes på høy vannstander.