Kulp XV

Nedenfor samløpet med Vuoddojohka får man en fin liten høl når det er sommervannstand. Hølen i seg selv er rimelig udefinert, men man bør sveipes over med en liten Green Highlander når man kommer uti juli og vannstanden nærmer seg sommervannføring.

Nedenfor samløpet med Vuoddojohka får man en fin liten høl når det er sommervannstand. Hølen i seg selv er rimelig udefinert, men man bør sveipes over med en liten Green Highlander når man kommer uti juli og vannstanden nærmer seg sommervannføring.

Det er naturlig å fortsette fisket fra Uojoensuu ned til denne plassen og neste kulp.