Kulp III

Dette er nok en kjent plass for de fleste som har fisket i sone 1, men noe navn på plassen kjenner vi ikke til. Dette er de smale strømmen som glider over i Karhukostet (Bjørnekulpen). Laksen har flere standplasser i denne strømmen, avhengig av vannstand, men sikrest er allikevel plassen helt nederst der elva vider seg ut og går over i selve Karhukostet. 

Dette er nok en kjent plass for de fleste som har fisket i sone 1, men noe navn på plassen kjenner vi ikke til. Dette er de smale strømmen som glider over i Karhukostet (Bjørnekulpen). Laksen har flere standplasser i denne strømmen, avhengig av vannstand, men sikrest er allikevel plassen helt nederst der elva vider seg ut og går over i selve Karhukostet. Her ligger en markert dypere renne, og en strøm som formes i bakkant av noen steiner. Denne fiskeplassen er lovlig å fiske fra nordøstlig bredd hvis du har fiskekort.