Kobbefossen

Kobbefossen er vel mer som et kraftig stryk å regne, heller enn en foss, men stryket er såpass kraftig og etterfølges av en dyp kulp, noe som gjør at fisk stopper opp i underkant av fossen.

Kobbefossen er vel mer som et kraftig stryk å regne, heller enn en foss, men stryket er såpass kraftig og etterfølges av en dyp kulp, noe som gjør at fisk stopper opp i underkant av fossen.

Kobbefossen kan fiskes fra begge elvebredder, men vær forsiktig, det er både turbulent og dypt her!