Karhukostet

Karhukostet, også omtalt som Bjørnekulpen, er en av snadderplassene i sone 1. Karhukostet har en relativt rolig og glidende strøm, som er åpen fra begge elvebredder. Folk flest foretrekker derimot å fiske den fra innersvingen, både fordi den er lettest tilgjengelig, og fordi man nok opplever at flua presenteres best fra denne bredden. 

Karhukostet, også omtalt som Bjørnekulpen, er en av snadderplassene i sone 1. Karhukostet har en relativt rolig og glidende strøm, som er åpen fra begge elvebredder. Folk flest foretrekker derimot å fiske den fra innersvingen, både fordi den er lettest tilgjengelig, og fordi man nok opplever at flua presenteres best fra denne bredden. Her, som så veldig mange andre plasser, frarådes det å vade noe særlig, da man i de fleste tilfeller kun vil oppleve å presse fisken lengre ut ved å gjøre det. Det er flere standplasser her, og man bør egentlig begynne fisket ved «Kulp IV» og fiske seg hele veien forbi bålplassen og ned til brekket.

Nedenfor bålplassen vil man på motsatt side se at lite nes som stikker ut. Her er kulpen dyp, og dette er vel å anse som den heteste plassen ved denne kulpen. Her er det i tillegg ofte laks oppe og viser seg, så selv om fisken ikke tar, har man god underholdning.