Kairanen

Alle som har fisket i sone 3, har nok et forhold til denne plassen. Fiskeplassen i seg selv er lang, og har plass til flere fiskere samtidig. Den forandrer seg også fra relativt stri strøm i de øvre partiene, til en roligere glidestrøm lenger nedover. Kairanen kan fiskes fra begge sider, men vestsiden av kulpen gir nok den beste presentasjonen av flua.

Alle som har fisket i sone 3, har nok et forhold til denne plassen. Fiskeplassen i seg selv er lang, og har plass til flere fiskere samtidig. Den forandrer seg også fra relativt stri strøm i de øvre partiene, til en roligere glidestrøm lenger nedover. Kairanen kan fiskes fra begge sider, men vestsiden av kulpen gir nok den beste presentasjonen av flua.

Kairanen oppstår som kulp ved at flere elveløp kommer sammen. Fiskeplassen er fin på stort sett alle vannstander, og holder fisk gjennom hele sesongen. På mye vann fisker den best i de nedre partiene, og når vannstanden går ned er det mest attraktivt å fiske øverst i kulpen.

Kairanen er også en fin fiskeplass etter sjøørreten når sesongen går mot slutten, spesielt den nederste halvparten av hølen.

Ved Kairanen finner man også en gapahuk som er åpen for alle som ferdes her. Det var forøvrig her i Kairanen at Norges største laks ble tatt i 2016!