Hele elva

Hele den anadrome delen av Hellelandsvassdraget er samlet i ett fiskekort. ( En sone )

Se også kartet under.

Kart over Hellelandsvassdraget. Legg merke til at det er en del soner hvor det ikke er lov å fiske.
Kart over Hellelandsvassdraget. Legg merke til at det er en del soner hvor det ikke er lov å fiske.

Det er ikke Anadrome fiskearter oppstrøm Øygreid kraftstasjon.

Fra Slettebø vannet og Gjennom Egersund by renner elva i to Løp. Lundeåna og Eieåna. Også i Lundeåna er det et kraftverk (Svanedal Kraftstasjon)

Dette kraftselskapet har en forholdsvis effektiv dam som ved normal vannføringer samler mesteparten av vatnet i elva. Elva er dermed avhengig av nedbør og små flommer for å få fisken til å vandre opp i elva.

Elveigarlaget låner ut båter for fiske i Slettebøvatnet. Nøkkel fås utlevert hos YX på Jernbaneveien. 1 Båt ligger ved Torkjellsbukta og 1 båt ligger under broen på Mjølhus. I tillegg er det flere båter i ikke lakseførende del på Hellelend.

Grense elv / sjø: Ovenfor grense elv/sjø (elva) er fisket regulert gjennom grunneiernes fiskekortordning. Nedenfor grensen (sjøen) er fisket fritt. Utenom fastsatt fisketid i elva er det innført en fiskeforbudssone fra grense elv/sjø og 100 meter ut i sjøen.