Egersunds egen lakseelv

Hellelandsvassdraget starter i Hesttjørni (710 moh.) i Sirdal kommune og renner ut i havet midt i Egersund by. De nederste 5,7 kilometerne nedenfor Øygreidsvatnet utgjør det anadrome strekket hvor du kan fiske laks og sjøørret.

Hellelandsvassdraget
Terland kloppen over elva Gyaåna ble bygget rundt 1800 og er en steinhellebro. Med sine 21 løp og ei lengde på 60 meter, er den regnet som den største i Norden i sitt slag. Den ble tatt ut av trafikk i 1977 og fredet av Riksantikvaren i 2008. Foto: Wiki Commons.
Generell beskrivelse av fisket

Det er satt opp informasjon om fisket, samt vist forslag til parkeringsplasser (se oversiktskart). Flere fiskeplasser er også skiltet i terrenget. Egersund og Helleland elveeigarlag kan tilby gratis utlån av båt i Slettebøvatnet. Det er ikke Anadrome fiskearter oppstrøm Øygreid kraftstasjon.

 

Fiskeregler

Fisketider

Laks & Sjøørret: fra 1. juli til 20. september

 

Kvote: Døgnkvote 3 laks og eller sjøøret.

 

Kroking og fiske med levende agn er ikke tillat.

Online fangstrapportering via fiskekortselger. 

Fiskekort priser:

Døgn Kr 200

Uke Kr 400

Sesong Kr 700

Depositum: Kr 200. for å kunne løse fiskekort. Depositum tilbakebetales ved Utført fangstrapportering.

 

 

Ungdomsfiske

Ungdom under 18 år.

Uke Kr 50 / Sesong kr 100 Elektronisk Kortkjøp hos Inatur.

Online fangstrapportering via fiskekortselger.

Midtsesongevaluering

Elva har ikke pålegg om midtsesongevaluering.