Egersunds egen lakseelv

Hellelandsvassdraget starter i Hesttjørni (710 moh.) i Sirdal kommune og renner ut i havet midt i Egersund by. De nederste 5,7 kilometerne nedenfor Øygreidsvatnet utgjør det anadrome strekket hvor du kan fiske laks. Sjøørret er fra og med 2021 sesongen fredet.

Hellelandsvassdraget
Terland kloppen over elva Gyaåna ble bygget rundt 1800 og er en steinhellebro. Med sine 21 løp og ei lengde på 60 meter, er den regnet som den største i Norden i sitt slag. Den ble tatt ut av trafikk i 1977 og fredet av Riksantikvaren i 2008. Foto: Wiki Commons.
Generell beskrivelse av fisket

Det er satt opp informasjon om fisket, samt vist forslag til parkeringsplasser (se oversiktskart). Flere fiskeplasser er også skiltet i terrenget. Egersund og Helleland elveeigarlag kan tilby gratis utlån av båt i Slettebøvatnet. Det er ikke Anadrome fiskearter oppstrøm Øygreid kraftstasjon.

 

Fiskeregler

Fisketider 2021

Laksefiske: fra 1. juli til 20. september

Kvote: Døgnkvote 3 laks 

 

Kroking og fiske med levende agn er ikke tillat.

Online fangstrapportering via fiskekortselger. 

Fiskekort priser:

  • Døgn Kr 200
  • Uke Kr 400
  • Sesong Kr 700
  • Depositum: Kr 200. for å kunne løse fiskekort. Depositum tilbakebetales ved Utført fangstrapportering.

 

 

Ungdomsfiske

Ungdom under 18 år kan fiske laks og kjøpe rabatterte fiskekort.

  • Ukeskort Kr 50
  • Sesong kr 100

Fiskekortene kjøper du hos Inatur - klikk for link

Online fangstrapportering via fiskekortselger.

Midtsesongevaluering

Elva har ikke pålegg om midtsesongevaluering.