Hellelandvassdraget

Hellelandsvassdraget
Kommer flom - kommer laks
Egersunds egen lakseelv
Hellelandsvassdraget starter i Hesttjørni (710 moh.) i Sirdal kommune og renner ut i havet midt i Egersund by. De nederste 5,7 kilometerne nedenfor ...

Om elveeierlaget

Eigersund og Helleland Elveeigarlag SA forvalter Hellelandsvassdraget.