Litlåna
Nedre del av litlåna
Forvaltning/Prosjekt

Tiltaksplan for Litlåna i Hellelandsvassdraget

Forord

På oppdrag fra Dalane vannområde har Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske

(LFI) i NORCE (tidligere Uni Research) utført fysisk habitatkartlegging og oppmåling med drone

i Litlåna i Hellelandsvassdraget. Målet med prosjektet var å utarbeide en tiltaksplan for Litlåna,

med fokus på restaurering og gjenåpning av vassdraget. Kontaktperson hos Dalane

vannområde har vært Trine S. Røyneberg. Som representant for grunneiere har Ståle

Svalestad hos Eigersund og Helleland elveeigarlag SA vært kontaktperson. Hydrauliske

beregninger er gjort av Christoph Hauer og Peter Flödl fra BOKU Wien. Fra Dalane Kraft har

produksjonsleder Per Ivar Tengesdal estimert kostnader og produksjonstap ved kraftverket i

forbindelse med uttak av vann og fiskerist.

Med vennlig hilsen

Espen Olsen Espedal Christoph Postler

StaaleSvalestad
torsdag 09.mai 2024 / 16:28