Hellelandselva
Laks nr 2
Laks nr 2 som har satt seg fast i rista foran innløpet til Øgreidsfoss kraftstasjon
Renskesystemet
ResRenskeriva foran innløpet til Øgryeidsfoss kraftstasjon

Laks på befaring i ikke anadrom sone

Laksen er nyskjerrig på forholdene i øvre del av Hellelandsvassdraget.

StaaleSvalestad
fredag 10.februar 2023 / 15:51

Anadrom fisk i den ikkeførende del av Hellelandvassdraget

Torsdag 19. januar ble det funnet en fisk med lengde 65 cm og vekt på 1,65 kg i øvre del av Hellelandsvassdraget.

Fredag 24.mars ble laks nr 2 funnet. Fiskens lengde var 60 cm og vekten 1,3 kg

Fiskene ble tilfeldigvis funnet på land, sammen med gress og greiner som er fjernet fra risten som står foran inntaksrøret til Øgeryfoss kraftverk.

Vi antar at fiskene utover høsten har gått opp Litlåna, og ved utvandring har de kilt seg fast i risten foran inntaket til Øgreydsfoss kraftverk.

Risten har en spalteåpning på 30 mm. Forvaltningslaget synes situasjonen i vassdrags begynner å bli lite forutsigbart. Fra før har vi Svanedal kraftverk som årvisst dreper utvandrende smolt og støinger, nå synes samme situasjon å ha oppstått ved innløpet til Øgreidsfoss Kraftstasjon. 

Elveeigarlaget frykter at omfanget kan være betydelig.

Det ble tatt skjellprøve av den første laksen, NINA har analysert og bekreftet at det er en laks.

Dette indikerer at en permanent oppvandring i Litlåna kan la seg gjøre med forholdsvis små inngrep. Men det må også tilrettelegges med utvandringsmulifheter