Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Driva i 2020
3,54
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
759
Totalt antall fisk fisket
65
Laks 7kg og over
420
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Årets fiskesesong bød på utfordringer av mange slag. Svært mye snø i fjellet førte til at vårflommen varte ut hele juni. Det ble registrert 2788 fangster av laks som gir en samlet vekt på 12 313 kg. Vi hadde i 2020 en gjennutsettingsprosent på 39,1 %.

Stjørdalselva

Fra andre medier

18. februar 2021

Vannets verdi