Giklinghølen i Driva

De største forandringene i reglene i år, er at styret har besluttet totalt markforbud og at det er kun lov å benytte maks en treblekrok ved bruk av annen fiskeredskap. Dette er gjort for å forskåne den sårbare sjøørretbestanden i Driva. Det er også i år fritt fiske etter laks med bildeplikt av fangsten som i fjor. Desinfiser alt utstyr etter endt fiske. Alle fiskere er pliktig å kjøpe Drivakortet og å sette seg inn i regelverket, før fisking i elva. Her finner du fiskereglene.

 

Sportsfiske/Fiskeregler

Mandag 16.august 2021 startet denne gjengen en storskala utprøving av klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, også kjent som «gyro», i elva Driva.

Trusler/Gyro

Driva Elveierlag er en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av Driva som fører anadrom fisk.
Driva elveierlag er opprettet etter jordskiftedom i 2018

Elveside/Vedtekter
Fangst-statistikk i Driva i 2023
5,89
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
581
Totalt antall fisk fisket
198
Laks 7kg og over
86
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Ved observasjon ta kontakt snarest. Alt død fisk skal ut av elven.

Verdalselva

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike