Mandag 16.august 2021 startet denne gjengen en storskala utprøving av klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, også kjent som «gyro», i elva Driva.

Trusler/Gyro
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Driva i 2020
3,54
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
759
Totalt antall fisk fisket
65
Laks 7kg og over
420
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fredag 17.september vil det foregå søppelrydding langs kortsonen under Målselvfossen. Dette skjer i regi av "Hold Norge rent 2021". Målselvfossen elveierlag takker for innsatsen og den viktige jobben som gjøres for å holde elva vår ren!

Målselva

Fra andre medier