Mandag 16.august 2021 startet denne gjengen en storskala utprøving av klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, også kjent som «gyro», i elva Driva.

Trusler/Gyro

Driva Elveierlag er en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av Driva som fører anadrom fisk.
Driva elveierlag er opprettet etter jordskiftedom i 2018

Elveside/Vedtekter
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Driva i 2021
4,9
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
567
Totalt antall fisk fisket
107
Laks 7kg og over
141
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier