Driva Elveigarlag

Driva Elveigarlag

Driva Elveigarlag er et elveierlag som ble opprettet etter jordskiftedom etter pliktig organisering og drift av anadrome laksefiskførende vassdrag. 
Driva elveierlag er et realtivt nytt forvaltnigslag, og ble opprettet i 2019. Driva elveierlaget  har forvaltningsansvaret for hele den anadrome strekningen fra utløpet av Driva på Sunndalsøra og opp til Magalaupet i Oppdal, med tilhørende sidevassdrag.  Før 2019 har det vært forskjellige rettighetshaversammenslutninger som har forvaltet forskjellige deler av elva.