Giklinghølen i Driva
Giklinghølen i Driva er en flott fiskeplass.
Sportsfiske/Fiskeregler

Fiskeregler i Driva-vassdraget med sidevassdrag sesongen 2024

De største forandringene i reglene i år, er at styret har besluttet totalt markforbud og at det er kun lov å benytte maks en treblekrok ved bruk av annen fiskeredskap. Dette er gjort for å forskåne den sårbare sjøørretbestanden i Driva. Det er også i år fritt fiske etter laks med bildeplikt av fangsten som i fjor. Desinfiser alt utstyr etter endt fiske. Alle fiskere er pliktig å kjøpe Drivakortet og å sette seg inn i regelverket, før fisking i elva. Her finner du fiskereglene.

 

Hanne Sørvik
mandag 23.mai 2022 / 14:34