Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Driva Elveeierlag

Driva Elveierlag er en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av Driva som fører anadrom fisk.
Driva elveierlag er opprettet etter jordskiftedom i 2018

Paal
tirsdag 26.mai 2020 / 15:34