Midtsesongevaluering 15. Juli 2022

Gode tall i år!! Ingen tiltak iverksettes. God start på sesongen, og det har stort sett vært god vannstand og gode fiskeforhold hittil.

Vi håper dette fortsetter og skitt fiske videre i sesongen.

Forvaltning
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Dirdalselva i 2021
4,61
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
599
Totalt antall fisk fisket
82
Laks 7kg og over
143
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier