Skauga

Kortsalget åpner onsdag 12. april kl 18.00 på Elveguiden. Nytt i år: Fredningsone i øvre Giljajuvet er utvidet med ca 50 m. nedstrøms og øverste sonegrense i sone 4 er derfor redusert tilsvarende.

Årsmøte i Dirdal laksefiske (sone 1-3) er avholdt 22.02.2023

Kort info om resultater fra årsmøtet:

-          Sesongkort er trukket, og vinnere blir kontaktet

-          Firmakort er tildelt

-          Plan om gapahuk i sone 2

-          Fiskepakker tilbys nå via Elveguiden

-          Ungdomskort sone 1 avvikles, men ledsagerfiske beholdes.

-          Samme priser som i fjor

-          Det ses på løsning med bruk av grunneierkort

Elveside
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Dirdalselva i 2022
4,78
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
909
Totalt antall fisk fisket
200
Laks 7kg og over
290
Laks under 3kg

Midtsesongevaluering 15. Juli 2022

Gode tall i år!! Ingen tiltak iverksettes. God start på sesongen, og det har stort sett vært god vannstand og gode fiskeforhold hittil.

Vi håper dette fortsetter og skitt fiske videre i sesongen.

Forvaltning

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Elleve miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.

Trusler/Vannkraft

Fra andre medier